Skip to main content

Đội nghiên cứu

Nhiệm vụ của UCI Health là Khám phá, Dạy và Chữa lành.
Để đạt được nhiệm vụ này, Cơ quan đăng ký liên lạc (C2C) của UCI đã được ra mắt để kết nối người dân của Quận Cam với các nhà nghiên cứu tại UCI.
Dẫn đầu hoạt động của C2C là giảng viên và nhân viên của UCI MIND (Viện điều trị suy giảm trí nhớ và rối loạn thần kinh).
Đây chỉ là một số người tận tâm tham gia vào nỗ lực này.

Joshua Grill, PhD

Professor, Department of Psychiatry and Human Behavior and Neurobiology and Behavior; Director of UCI MIND; Leader of Recruitment and Retention Unit, UCI Institute for Clinical and Translational Science

Tiến sĩ Grill là một nhà nghiên cứu bệnh Alzheimer do NIH tài trợ, công việc tập trung vào các thử nghiệm lâm sàng, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến tuyển dụng và duy trì. Ông là điều tra viên chính của UCI C2C.

Megan Witbracht, PhD

Phó giám đốc giáo dục

Dr. Witbracht is responsible for managing the regulatory activities for all studies conducted at UCI MIND. She directs UCI MIND outreach, recruitment, and education programs throughout Orange County.

Adrijana Gombosev, MS

Quản lý đơn vị tuyển dụng và duy trì

Adrijana thúc đẩy quan hệ đối tác nghiên cứu trong và ngoài Đại học, cung cấp dịch vụ tuyển dụng và giúp quản lý Đăng ký UCI C2C.

Dân Hoàng

Quản lý dữ liệu

Dan quản lý chia sẻ dữ liệu, bảo mật và lập trình máy tính cho UCI MIND.

Đăng ký C2C được thực hiện bởi một món quà từ thiện của HCP, Inc.

HCP, Inc.

HCP, Inc. là một ủy thác đầu tư bất động sản chăm sóc sức khỏe sở hữu các tài sản chăm sóc sức khỏe trên toàn quốc.

Phó chủ tịch cấp cao, Giám đốc điều hành và Giám đốc điều hành, Jeanine Bonesteele, chủ trì Ủy ban trách nhiệm xã hội của HCP và là thành viên tích cực của Hội đồng lãnh đạo UCI MIND, nhằm mục đích tăng tài trợ từ thiện cho nghiên cứu bệnh thoái hóa thần kinh tại UC Irvine.

To learn more about becoming a C2C Community Partner, email or call us:

đăng ký@mind.uci.edu

949.824.5905

Tiếng Việt